ฉลองวันพิพิธภัณฑ์โลก ด้วย Virtual Museum ใน 5 พิพิธภัณฑ์ที่ห้ามพลาด

WORLD : วันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปี คือ วันพิพิธภัณฑ์สากล โดยปีนี้ถือเป็นปีแรกที่พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกต้องปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยกใหญ่ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง หรือ Virtual Museum  

3 min read