ส่องวิกฤต ‘คลองสุเอช’ ล่องเรือลิ้มรส ‘อาหารลุ่มแม่น้ำไนล์’ ตำรับที่รุ่มรวยได้ด้วยทางลม

ส่องวิกฤตการอัมพาตของ ‘คลองสุเอช’ ในช่วงที่ผ่านมา แล้วล่องเรือลิ้มรส ‘อาหารลุ่มแม่น้ำไนล์’ ตำรับที่รุ่มรวยได้ด้วยทางลมไปพร้อมกัน

7 min read