‘พรมวิเศษแห่งซีเรีย’ ทอจากพลาสติกรีไซเคิล เสกชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดถิ่นจากภัยสงคราม

เบื้องหลังพรมเรขาคณิตผืนสวยที่ถักทอจากชีวิตเปื้อนฝุ่นของผู้พลัดถิ่นในซีเรีย

1 Min Read