‘หนังหนาเข้าไว้’ ไม่ใช่เรื่องของผิว  แต่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ใจถูกทำร้ายจากคำพูดแรงๆ

thick skin เป็นคำเปรียบเทียบกับภูมิต้านทานทางใจในเชิงจิตวิทยา หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในชีวิต

5 min read