มองโลกแบบ ‘ประโยชน์นิยม’  แนวคิดที่เชื่อว่าประโยชน์ของคนส่วนใหญ่คือสิ่งที่ดีที่สุด 

ทำความรู้จักกับ ‘แนวคิดประโยชน์นิยม’ ที่เชื่อว่าประโยชน์ของคนส่วนใหญ่คือสิ่งที่ดีที่สุด 

3 min read