ยังจำเป็นอยู่ไหม กับวิถีมนุษย์ออฟฟิศที่ต้องทำงานตอกบัตร 5 วันต่อสัปดาห์

หลังจาก Work From Home มานานร่วมปี ถึงเวลาแล้วหรือยังที่มนุษย์เงินเดือนจะเปลี่ยนวิถีการทำงานให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น

6 min read