รูปถ่ายใต้ทะเลภาพแรกของโลก หลักฐานที่ชายผู้คลั่งไคล้มหาสมุทรใช้พิสูจน์ว่าตนไม่ได้โกหก

รูปถ่ายและรูปพอร์ตเทรตใต้ทะเลภาพแรกของโลก ผลลัพธ์จากความพยายามของนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศส

5 min read