เปลี่ยนข้อมูลน่าเบื่อให้เซ็กซี่ จากงานประกวด World Data Visualization Prize 2019

ชวนส่องงานออกแบบข้อมูลให้เข้าถึงและเข้าใจง่ายด้วยศาสตร์ Data Visualization ในงานประกวด World Data Visualization Prize 2019

5 min read