w©rld

 

หญิงไร้บ้านที่มีความบกพร่องทางการได้ยินคนหนึ่ง
กำลังนั่งพักอยู่บริเวณริมคลองรอบกรุง
พร้อมกับถุงสัมภาระใบใหญ่ของเธอที่วางไว้ข้างกาย
หลังจากที่เธอเพิ่งจะล้างเนื้อล้างตัวเสร็จในช่วงเย็น
.
ภาพของคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ริมทางนี้
คงจะเป็นที่คุ้นชินสำหรับผู้ที่เคยสัญจรผ่าน
ในย่านที่พวกเขาและเธอพักอาศัยอยู่
.
จากสถิติในปี 2562 พบจำนวนคนไร้บ้านในประเทศไทย 2,715 คน
แบ่งเป็นผู้ชาย 86 % และผู้หญิง 14 %
.
ในขณะที่ช่วงก่อนหน้านี้ ได้มีการรณรงค์ให้ทุกคน ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’
แต่ไม่ใช่กับกลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้ ที่ต้องอาศัยอยู่ตามถนนหนทางแทน
.
ถึงแม้วันนี้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
แต่พวกเขาก็ยังคงเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีบ้านอาศัยอยู่…กันต่อไป