w©rld

“หากไวรัสตัวนี้มันติดต่อทางน้ำลาย ก็น่าจะดีกว่าการที่ลูกค้าจะมาสัมผัสเราโดยตรง”

ม่านพลาสติกที่ทำขึ้นมาจากโครงท่อ PVC และแผ่นพลาสติกใส ถูกติดตั้งเพื่อกั้นกลางระหว่างลูกค้ากับเภสัชกรในร้านขายยาย่านสมุทรปราการ
ดูเหมือนว่านี่จะเป็นสิ่งใหม่ที่อยู่ตามร้านขายยาในช่วงวิกฤตโควิด-19
.
“หากไวรัสตัวนี้มันติดต่อทางน้ำลาย ก็น่าจะดีกว่าการที่ลูกค้าจะมาสัมผัสเราโดยตรง”
พี่นิก เภสัชกรสาว ร้านบ้านจันทร์เภสัช ย่านสมุทรปราการ บอกเหตุผลที่สร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา ในวันที่ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของไทยมาไกลถึงหลักพัน
.
“เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหน
ถ้าอยู่อีกซักระยะก็คงจะปรับให้ดีกว่านี้” เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและความกังวลในใจ อาจทำให้เธอปรับรูปแบบการซื้อขาย ให้มีระยะห่างมากกว่านี้ เพื่อความปลอดภัยและสบายใจของคนซื้อและคนขาย
.
เหตุการณ์นี้จะอยู่อีกนานแค่ไหน?
คือคำถามที่เราทุกคนก็คงสงสัยคล้ายๆ กับเธอ
1 เดือน
2 เดือน
หรือ…อาจจะมากกว่านั้น
.
ไม่มีใครรู้ เพราะส่วนหนึ่งของคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับพวกเรา…ทุกๆ คน

 

#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #WORLD #common
ม่านพลาสติกที่ทำขึ้นมาจากโครงท่อ PVC และแผ่นพลาสติกใส ถูกติดตั้งเพื่อกั้นกลางระหว่างลูกค้ากับเภสัชกรในร้านขายยาย่านสมุทรปราการ
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #WORLD #common
“เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหน ถ้าอยู่อีกซักระยะก็คงจะปรับให้ดีกว่านี้”
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #WORLD #common
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไประหว่างผู้ซื้อและเภสัชกร
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #WORLD #common
ม่านพาสติกที่กั้นกลางระหว่างลูกค้ากับเภสัชกร
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #WORLD #common
“เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหน ถ้าอยู่อีกซักระยะก็คงจะปรับให้ดีกว่านี้”
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #WORLD #common
ช่องจ่ายยา
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #WORLD #common
“หากไวรัสตัวนี้มันติดต่อทางน้ำลาย ก็น่าจะดีกว่าการที่ลูกค้าจะมาสัมผัสเราโดยตรง”
#COVID19 #โควิด19 #โรคระบาด #WORLD #common
เหตุการณ์นี้จะอยู่อีกนานแค่ไหน? ไม่มีใครรู้ เพราะส่วนหนึ่งของคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับพวกเรา…ทุกๆ คน