เพจคลังพุทธศาสนา นักค้นคว้าอิสระ

แหล่งข้อมูลด้านพุทธศาสนาในประเทศไทยและดินแดนต่างๆ

  • Contact

3 บทความ

‘มรรค’ คืออะไร?

มรรคไม่ได้อยู่ในโลกที่จับต้องได้ ไม่ได้อยู่ในโลกที่จับต้องไม่ได้

2 min read

อะไรที่ ‘เที่ยง’?

ไม่มีสิ่งใดถาวร เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เราอาจคิดว่า ‘…นี่คือของฉัน…’ แต่เมื่อคุณตาย ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย

1 min read

พรที่ธรรมดาและเรียบง่าย 8 ประการ

ความสุขของ ‘จางฮอน’ คือสามารถอ่านออกเขียนได้ มีเพื่อน มีหนังสือที่ดี และได้อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

2 min read