life

ความสุขคืออะไร? พระเถระพ็อบจอง ชาวเกาหลีใต้ ตอบคำถามนี้ในการบรรยายธรรมเมื่อสิบกว่าปีก่อน (2008) ไว้อย่างน่าคิด…

พระเถระพ็อบจอง Beopjeong Monk Sunim
พระเถระพ็อบจอง

ความสุขและความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรายอมรับสิ่งต่างๆ ภายในใจ จนอาจจะพูดได้ว่าความสุขและความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราต่อชีวิต

หากเราถูกควบคุมโดยสถานการณ์ปัจจุบัน เราจะอ่อนแอและไร้พลังอย่างมาก สถานการณ์ภายนอกไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต

เราพูดคุยกันมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจ แต่เศรษฐกิจไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต หากเรามองเข้าไปข้างในจะพบดินแดนแห่งความคิดด้านบวกที่สวยงาม และหอมจรุงอยู่เสมอ

และถ้าเราจะลองดูวิธีการที่บรรพบุรุษของเราใช้ชีวิต จะพบวิธีมากมายที่ลูกหลานของเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิต ดังชายคนหนึ่งชื่อ จางฮอน ที่อาศัยอยู่ในกรุงโซลเมื่อ 250 ปีก่อน

เขาอาศัยอยู่ในบ้านโทรมๆ ที่เชิงเขาอินวัง ที่บ้านหลังนั้นเขาเขียนบทความเรื่อง “ความปรารถนาในชีวิตของฉัน” ซึ่งอธิบายชีวิตอุดมคติในอุดมคติที่เขาใฝ่ฝันและวางแผนที่จะให้เป็นเช่นนั้นทีละข้อๆ

อาตมาเห็นว่าส่วนที่น่าประทับใจที่สุดในบทความเรื่องนั้นคือ “พรอันยิ่งใหญ่ 8 ประการ” ที่เขาเป็นเจ้าของ

Wikimedia Commons
(Photo: Wikimedia Commons)

พร 8 ประการ ของจางฮอนไล่เรียงตามลำดับ ดังนี้

  1. ได้เกิดในช่วงเวลาสงบสุข
  2. ได้อาศัยอยู่ในเมืองหลวง
  3. มีฐานะพอที่จะได้รับการศึกษา
  4. เข้าใจภาษา
  5. ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
  6. เป็นเจ้าของพืชและดอกไม้ 1,000 ชนิด
  7. มีสหายที่เข้ากันได้ดี
  8. มีหนังสือที่ดี

จางฮอนกล่าวว่าความสุขของเขาคือเขาสามารถอ่านออกเขียนได้ มีเพื่อนและหนังสือที่ดี ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ นี่คือความสุขที่บริสุทธิ์และธรรมดาอย่างแท้จริง

หลังจากอ่านบทความนี้ อาตมาก็นึกถึงพรที่ตัวเองได้รับมา.

*หมายเหตุ: แปลจาก Beopjeong Sunim’s Dharma Talk 2008 October