ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์, ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอลัมนิสต์และนักเขียน

  • Contact

1 บทความ

ตาบอดคลำจีน | ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

เราต่างเคยได้ยินนิทานโบราณเรื่อง “ตาบอดคลำช้าง”

5 min read