รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล Photographer

  • Contact

1 บทความ

Arai Arai โซเชียลคลับกลางกรุงที่พาคนมาเจอกันและคุยเรื่องอะไรต่อมิอะไร

อะไร อะไร (Arai Arai) เป็นโซเชียลคลับในตึกแถวย่านวงเวียน 22 ที่อยากให้คนในเมืองผู้โดดเดี่ยวมาเจอเพื่อนและพูดคุยกัน

5 min read