กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร

หน่วยสำรวจและปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำทั่วประเทศไทย

  • Contact

2 บทความ

โบราณคดีใต้น้ำ : รู้จักภารกิจการสำรวจประวัติศาสตร์ใต้ผืนน้ำผ่าน ‘เรือแววมยุรา’

ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีตผ่านงานโบราณคดีใต้น้ำ โดยกองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร

5 min read

โบราณคดีใต้น้ำ : ‘แหล่งเรือจมโบราณ’ มรดกทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่า

ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอารยธรรมผ่าน ‘แหล่งเรือจมโบราณ’ ร่วมกับกองโบราณคดีใต้น้ำไทย

5 min read