©ulture

ตลาดนัดจตุจักร มีแผงร้านค้าประเภทต่างๆ มากกว่า 8000 แผง

บรรยากาศ ณ ตลาดแห่งนี้เคยคราคร่ำไปด้วยด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเดินพักผ่อนและเลือกซื้อเลือกหาสินค้าในวันหยุดสุดสัปดาห์ 

แต่หลังการมาของโรคโควิด-19 ตลาดนัดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้จึงไม่เหมือนเก่าอีกต่อไป

“เหมือนหนังคนละม้วนเลย”

ป้าที่ขายน้ำอยู่ภายในซุ้มสีแดงกล่าวถึงบรรยากาศของตลาดแห่งนี้

หลังจากผู้คนเริ่มกลับมาเดินเลือกซื้อของบริเวณริมถนนรอบนอกอีกครั้ง

ต่างจากในซอกซอยของโครงการต่างๆ รวมไปถึงบริเวณหอนาฬิกาซึ่งเป็นที่ตั้งร้านของเธอที่เงียบเหงาราวกับอยู่คนละสถานที่

“เมื่อคนไม่เดินก็ยิ่งขายไม่ได้ แต่ก็ดีกว่าอยู่บ้าน” เธอเสริม

เมื่อลองกวาดสายตาไปรอบๆ ก็พบแต่ผืนผ้าใบสีเขียวปกคลุมร้านค้าที่ปิดอยู่ด้านใน

ยังไม่ถึงช่วงเวลาเย็นดีนัก แต่บรรดาผู้ค้าที่อยู่ตามตรอกซอกซอยต่างก็เริ่มทยอยกันเก็บร้าน

ทำให้บรรยากาศบริเวณตลาดนัดจตุจักรในวันนี้ไม่คึกคักเหมือนวันเก่า

ไม่ใช่ตลาดนัดจตุจักรอย่างที่เราเคยเห็น

ไม่เหมือนดังเช่นก่อนที่โรคโควิด-19 จะมาเยือน

 

#PHOTOESSAY #ตลาดนัดจตุจักร #becommon
‘ตลาดนัดจตุจักรในวันที่ไม่เหมือนเดิม’
#PHOTOESSAY #ตลาดนัดจตุจักร #becommon
Sale Sale Sale
#PHOTOESSAY #ตลาดนัดจตุจักร #becommon
ปกติตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้คงจะคราคร่ำไปด้วยด้วยนักท่องเที่ยว
#PHOTOESSAY #ตลาดนัดจตุจักร #becommon
ตลาดนัดจตุจักรในวันที่เงียบเหงา
#PHOTOESSAY #ตลาดนัดจตุจักร #becommon
ผู้ค้าต่างทยอยกันเก็บร้าน
#PHOTOESSAY #ตลาดนัดจตุจักร #becommon
ตลาดนัดจตุจักรในวันนี้ไม่คึกคักเหมือนวันเก่า
#PHOTOESSAY #ตลาดนัดจตุจักร #becommon
‘เมื่อคนไม่เดินก็ยิ่งขายไม่ได้ แต่ก็ดีกว่าอยู่บ้าน’
#PHOTOESSAY #ตลาดนัดจตุจักร #becommon
‘เหมือนหนังคนละม้วนเลย’