©ulture

คล้ายเป็นสัญญาณบอกว่าฤดูหนาวที่ผู้คนเฝ้ารอกำลังจะมาถึง

กลิ่นหอมปนฉุนของต้น ‘ตีนเป็ด’ หรือ ‘พญาสัตบรรณ’ โชยมาเบาๆ เมื่อขับรถผ่าน

ดอกสีเขียวอ่อนอันเป็นที่มาของกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์กำลังบานสะพรั่งไปทั่วทั้งต้น

‘ดอกมีกลิ่นฉุนรุนแรง สูดดมเพียงเล็กน้อยจะรู้สึกกลิ่นหอม หากสูดดมมากจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ ช่วงค่ำจะส่งกลิ่นแรงกว่าเวลาอื่นๆ’

ข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียอธิบายคุณสมบัติของดอกต้นตีนเป็ดไว้เช่นนั้น

บางคนก็ว่าไม่เคยได้กลิ่นของดอกต้นตีนเป็ดนี้ว่ามีกลิ่นเป็นเช่นไร

แต่หลายก็ว่ากลิ่นมันฉุนเกินกว่าจมูกจะรับไหว

แต่ยังไม่เคยได้ยินใครบอกว่าหอมตามที่วิกิพีเดียได้ระบุไว้

แล้วคุณล่ะ เมื่อได้กลิ่นที่โชยออกมาจากดอกของต้นตีนเป็ดรู้สึกกันอย่างไร

รู้สึกหอม รู้สึกเหม็น หรือว่าเฉยๆ

 

#PHOTOESSAY #becommon #ต้นตีนเป็ด #พญาสัตบรรณ
‘ต้นตีนเป็ด กลิ่นหอมปนเหม็นที่มาพร้อมสายลมเย็นในฤดูหนาว’
#PHOTOESSAY #becommon #ต้นตีนเป็ด #พญาสัตบรรณ
‘ดอกมีกลิ่นฉุนรุนแรง สูดดมเพียงเล็กน้อยจะรู้สึกกลิ่นหอม หากสูดดมมากจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะ ช่วงค่ำจะส่งกลิ่นแรงกว่าเวลาอื่นๆ’
#PHOTOESSAY #becommon #ต้นตีนเป็ด #พญาสัตบรรณ
เปลือกไม้ของต้นตีนเป็ด
#PHOTOESSAY #becommon #ต้นตีนเป็ด #พญาสัตบรรณ
กิ่ง ก้าน ใบ
#PHOTOESSAY #becommon #ต้นตีนเป็ด #พญาสัตบรรณ
ต้นตีนเป็ด หรือต้นพญาสัตบรรณ ที่ปลูกไว้ตามข้างทาง
#PHOTOESSAY #becommon #ต้นตีนเป็ด #พญาสัตบรรณ
กลิ่นอ่อนๆ ที่โชยมาในช่วงเวลากลางวัน
#PHOTOESSAY #becommon #ต้นตีนเป็ด #พญาสัตบรรณ
แล้วคุณล่ะเมื่อได้กลิ่นที่โชยออกมาจากดอกของต้นตีนเป็ดแล้วรู้สึกกันเช่นไร