©ulture

ภาพบรรยากาศการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มแดร็กควีน (Drag Queen) หรือกลุ่มคนที่กายเป็นชายแต่มีความสามารถแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้อย่างสวยงาม ได้สร้างสีสันให้แก่บรรยากาศการชุมนุมทางการเมืองที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา

โดยในวันนั้นกลุ่มแดร็กควีนได้มีสโลแกนในการออกมาชุมนุมเพื่อแสดงออกทางการเมืองในครั้งนี้ด้วยว่า ‘เพราะเรากล้ามากและแต่งหน้าเก่งมาก’

ซึ่งที่ผ่านมาเพจตุ๊ดดูหนังได้เคยอธิบายความหมายของคำว่า ‘แดร็ก’ เพิ่มเติมไว้ด้วยว่า

‘แดร็ก คือ ความหมายของศิลปะ เป็นการแสดงตัวตนในสิ่งที่รักและสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรมด้วยการแต่งตัว’

และในวันนั้นเหล่าแดร็กควีนก็ได้ออกมาเรียกร้องตามสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบการเมืองการปกครองที่มีชื่อว่า ‘ประชาธิปไตย’ ก็เท่านั้นเอง

#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #แดร็กควีน #DRAGQUEEN #becommon
ประมวลภาพเหล่าแดร็กควีน เมื่อพวกเธอได้บุกมาที่ราชประสงค์ในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา