©ulture

‘จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,739 โรงงาน’

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ระบุไว้เช่นนั้น
นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จำนวนรถบัสที่คอยรับ-ส่ง พนักงานโรงงานในจังหวัดนี้มีจำนวนมากตามไปด้วย
ซึ่ง Photo Essay ชุดนี้ไม่ได้จะพาไปดูโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายเหล่านั้น
แต่จะพาไปดูลวดลายและสีสันต่างๆ ที่อยู่ข้างรถบัสคันใหญ่แทน
“ลายพวกนี้ขึ้นอยู่กับกระแสในช่วงนั้นๆ ว่า เขากำลังฮิตอะไร”
พี่คนขับบอกกับผมเช่นนั้น ขณะที่เขากำลังนั่งทำความสะอาดล้อรถบัสของตัวเองอยู่ในช่วงบ่าย
ทำให้เข้าใจถึงที่มาของลวดลายต่างๆ ที่อยู่ข้างรถบัสมากขึ้น
ซึ่งบางคันก็ตกแต่งเป็นลวดลายการ์ตูนดูน่ารัก บางคันก็ตกแต่งเป็นตัวแสดงจากภาพยนตร์ชื่อดัง ฯลฯ
เหล่านี้ล้วนเป็นสีสันเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่ในเมืองอุตสาหกรรมอย่างสมุทรปราการ
จังหวัดที่มีโรงงานแออัดมากที่สุดของไทย
PHOTOESSAY #becommon #รถบัส
สีสันข้างรถบัส
PHOTOESSAY #becommon #รถบัส
มิกกี้เมาส์
PHOTOESSAY #becommon #รถบัส
ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่
PHOTOESSAY #becommon #รถบัส
วินนี่ เดอะ พูห์
PHOTOESSAY #becommon #รถบัส
อเวนเจอร์
PHOTOESSAY #becommon #รถบัส
“ลายพวกนี้ขึ้นอยู่กับกระแสในช่วงนั้นๆ ว่า เขากำลังฮิตอะไร”
PHOTOESSAY #becommon #รถบัส
‘เหล่านี้ล้วนเป็นสีสันเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่ในเมืองอุตสาหกรรมอย่างสมุทรปราการ’
PHOTOESSAY #becommon #รถบัส
ดราก้อนบอล
PHOTOESSAY #becommon #รถบัส
ทรานส์ฟอร์เมอร์
PHOTOESSAY #becommon #รถบัส
cars