©ulture

“ให้รู้จักประหยัดและอดออมไว้”

“ให้รู้จักประหยัดและอดออมไว้”

“ต้องซื่อสัตย์ ต้องขยัน”

“อย่าไปฟู่ฟ่าหรูหรา” 

“ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” 

“จงทำดี” ฯลฯ

เหล่านี้คือคำสอนที่มาจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยย่านเยาวราช ที่อยากจะฝากคำสอนสั้นๆ ให้ถึงลูกหลานเอาไว้ให้ได้ขบคิด

บางคำสอนเป็นคำสอนง่ายๆ แต่พอเอาเข้าจริงกลับยากเมื่อต้องลงมือปฏิบัติ 

บางคำสอนเป็นคำสอนที่ธรรมดา แต่เหมือนว่าบางครั้งเรานั้นก็ได้ละเลยมันไป

และบางคำสอนอาจฟังดูแล้วไม่สวยหรูเหมือนไลฟ์โค้ชที่ชอบพูดในโลกอินเตอร์เน็ต 

แต่ทว่ามันคือประสบการณ์จริงในการผ่านร้อนผ่านหนาวของคนคนหนึ่งมาเนิ่นนานหลายสิบปี

บางทีคำสอนสั้นๆ จากประสบการณ์อันเนิ่นนานในอดีตที่ผ่านมาของใครบางคน

กลับเตือนสติเราได้ในบางวัน ที่ตัวเรานั้น…อาจจะหลงลืม

 

#PHOTOESSAY #คนสูงวัย #becommon

“ให้รู้จักประหยัดและอดออมไว้” คุณตาสุบินทร์ อายุ 85 ปี

 

#PHOTOESSAY #คนสูงวัย #becommon

“ต้องซื่อสัตย์ ต้องขยัน” คุณยายทองน้อย อายุ 82 ปี

 

#PHOTOESSAY #คนสูงวัย #becommon

“ทำอะไรก็ขอให้ซื่อสัตย์ เพราะซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” คุณยายหลี อายุ 65 ปี

 

#PHOTOESSAY #คนสูงวัย #becommon

“จงทำดี” คุณยายตั่วหม่วย อายุ 84 ปี

 

#PHOTOESSAY #คนสูงวัย #becommon

“อยากให้ประหยัด อดออม อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย” คุณยายบัวลอย อายุ 65 ปี

 

#PHOTOESSAY #คนสูงวัย #becommon

“อย่าไปฟู่ฟ่าหรูหรา” คุณตาบุญอิ่ม อายุ 85 ปี

 

#PHOTOESSAY #คนสูงวัย #becommon

“อยากให้ประหยัด อดออมและทำความดี” คุณตาสมศักดิ์ อายุ 67 ปี

 

#PHOTOESSAY #คนสูงวัย #becommon

“อยากให้ประหยัดเพราะเศรษฐกิจมีแต่จะแย่ลง” คุณลุงบุญเหลืออายุ 53 ปี

 

#PHOTOESSAY #คนสูงวัย #becommon

“เด็กสมัยนี้เค้าเก่งกว่าเรา ไม่จำเป็นต้องไปสอนเค้า” คุณตาประสิทธิ์ อายุ 60 ปี