©ulture

‘ชาวสยามเริ่มให้ความสนใจกับน้ำโซดามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริว่า คนไทยน่าจะทำน้ำโซดาจำหน่ายเองได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงทำน้ำโซดาขึ้น…และโปรดให้สั่งเครื่องจักรเข้ามา เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจึงเริ่มทำบุญเปิดโรงน้ำโซดาในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2448…’

ข้อความจากนิตยสารสารคดี ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ได้ระบุถึงข้อมูลของโรงงานผลิตน้ำโซดาที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เช่นนั้น 

แต่ใครเลยจะรู้ว่า หอเก็บน้ำเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่าร้อยปีจะซุกซ่อนอยู่ภายในอาคารที่พักของข้าราชบริพารในพระราชวัง ริมถนนสุโขทัย หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆ ว่า แฟลตโซดา

วันนี้หอเก็บน้ำที่สร้างขึ้นมาจากเหล็กกล้าดูเก่าไปมากจากสนิม

เมื่อลองแหงนหน้ามองขึ้นไปพบว่ามีท่อเหล็กยาวคล้ายทำไว้เพื่อรับส่งน้ำเมื่อครั้งอดีต วางพาดอยู่ด้านบนทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า

ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากที่ออกไปทำงานตั้งแต่ช่วงเช้า

หลายคนเดินผ่านหอเก็บน้ำนี้ไปเฉยๆ อาจเพราะเขาและเธอพบเจอมันอยู่ทุกวัน

แต่คงไม่ใช่กับใครบางคนที่เพิ่งบังเอิญผ่านมา

เพื่อที่จะขอบันทึกไว้ว่า ครั้งหนึ่งสิ่งปลูกสร้างอายุมากกว่าร้อยปีเคยอยู่ที่นี้ ตรงนี้ 

ก่อนที่มันจะหายไป…ในอนาคต

 

#PHOTOESSAY #หอเก็บน้ำ #แฟลตโซดา #becommon
‘หอเก็บน้ำแฟลตโซดา สิ่งก่อสร้างสมัย ร.5 ที่มีอายุมากกว่าร้อยปี’
#PHOTOESSAY #หอเก็บน้ำ #แฟลตโซดา #becommon
‘ชาวสยามเริ่มให้ความสนใจกับน้ำโซดามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5′
#PHOTOESSAY #หอเก็บน้ำ #แฟลตโซดา #becommon
แฟลตโซดา
#PHOTOESSAY #หอเก็บน้ำ #แฟลตโซดา #becommon
‘วันนี้หอเก็บน้ำที่สร้างขึ้นมาจากเหล็กกล้าดูเก่าไปมากจากสนิมที่มาเกาะ’
#PHOTOESSAY #หอเก็บน้ำ #แฟลตโซดา #becommon
‘เมื่อลองแหงนหน้ามองขึ้นไปพบว่ามีท่อเหล็กยาวคล้ายกับทำไว้เพื่อรับส่งน้ำเมื่อครั้งอดีต วางพาดอยู่ด้านบนทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า’
#PHOTOESSAY #หอเก็บน้ำ #แฟลตโซดา #becommon
เหล็กหนาที่ขึ้นสนิม
#PHOTOESSAY #หอเก็บน้ำ #แฟลตโซดา #becommon
‘ครั้งนึงมันเคยอยู่ที่นี้ ตรงนี้ ก่อนที่มันจะหายไป…ในอนาคต’