©ulture

“…สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่…”

พระราชดำรัสพระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘

____________________

 

common ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำพระบรมสาทิสลักษณ์ชุดพิเศษ ‘Connect The Dot’

พระบรมสาทิสลักษณ์ชุดนี้มี ๙ แบบ แต่ละแบบประกอบด้วยจุดนับร้อย มีเส้นลากเชื่อมต่อกันตามลำดับ จากจุดที่หนึ่งถึงจุดสุดท้าย เพื่อสื่อถึงการเริ่มต้นและสิ้นสุด แต่การสิ้นสุดนั้นไม่ใช่อวสาน เพราะเมื่อจุดและเส้นแห่งจักรวาลลากมาบรรจบ ก็จะพบพระบรมสาทิสลักษณ์ที่สมบูรณ์

สมบูรณ์ทั้งความหมายภาพที่ตาเห็น และภาพที่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจคนไทย ชั่วนิรันดร์.

นี่คือของขวัญชิ้นเล็กๆ จาก common ในเดือนตุลาคม เดือนที่จะอยู่ในความทรงจำของคนไทยตราบนานเท่านาน

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์พระบรมสาทิสลักษณ์ชุด Connect The Dot ทั้ง ๙ แบบ (พิมพ์ได้ใหญ่สุดขนาด A0 – 84.1 ซม. x 118.9 ซม.) ได้ที่ลิงค์ด้านล่างพระบรมสาทิสลักษณ์

 

“…คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข…”

พระราชดํารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา ณ ศาลาดุสดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑

ดาวน์โหลด: http://bit.ly/2ExehSa

 

“…ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้ตามลำดับ…

พระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศครั้งที่ ๑๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓

ดาวน์โหลด: http://bit.ly/2yFWimI

 

“…ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม…

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐

ดาวน์โหลด: http://bit.ly/2OpqAEO

 

“…การถ่ายรูปเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าให้ถ่ายรูปกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง…

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๐๓

ดาวน์โหลด: http://bit.ly/2NJE7C2

 

“…สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้าง ก็ต้องสอดคล้องกัน ถ้าไม่สอดคล้องกัน พัง…”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖

ดาวน์โหลด: http://bit.ly/2P2Ztir

 

“…สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมากที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูด จะทำ หรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆ อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้ คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้อง ก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่นเป็นกลางเพราะไม่มีอคติ สองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของการศึกษาดี มีหน้าที่สูง ที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำในวงงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต…

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปี ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๗

ดาวน์โหลด: http://bit.ly/2PzJoxB

 

“…ข้าพเจ้าขอเตือนว่า แม้ท่านจะได้เรียนสำเร็จตามหลักสูตรจนได้รับปริญญาแล้วก็ดี ขอให้เข้าใจว่า นี่เป็นเพียงชั้นต้นของการศึกษาเท่านั้น ท่านจงพยายามศึกษาและฝึกฝนตนเองต่อไป เพราะสรรพวิทยาการด้านสาขาวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั้น การทดลองค้นคว้าช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ ถ้าท่านไม่ศึกษาเพิ่มเติมไว้ ต่อไปไม่ช้าท่านจะล้าสมัย…

พระบรมราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘

ดาวน์โหลด: http://bit.ly/2Cn53VU

 

“…เมื่อทำงาน ต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน งานจึงจะสำเร็จได้รับประโยชน์ครบถ้วน ทั้งประโยชน์ของงานและประโยชน์ของผู้ทำ ถ้าทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นๆ เช่น เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แม้จะได้ผลมากมายเพียงใด งานก็ไม่สำเร็จ แต่ทำให้เสียทั้งงานเสียทั้งคน…”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒

ดาวน์โหลด: http://bit.ly/2OZuweT

 

“…ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่ใช่แจ๊สก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา สำหรับข้าพเจ้าดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่างๆ กันออกไป…

พระราชดำรัสพระราชทานให้สัมภาษณ์แก่วิทยุเสียงอเมริกา เมื่อคราวเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา พ.ศ.๒๕๐๓

ดาวน์โหลด: http://bit.ly/2yHKKzi

 

*หมายเหตุ: เนื่องจากพระบรมสาทิสลักษณ์ชุดนี้ เฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ หรือ emojoez อาร์ตไดเรคเตอร์ของเราวาดด้วยหัวใจ จึงไม่มีลิขสิทธ์ บุคคลหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ สามารถนำไปจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่หรือแจกจ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีจัดพิมพ์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า