©ulture

“เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ มีความทันสมัย”

ศาลาที่พักโดยสารรถประจำทางรูปทรงทันสมัย
ที่ตั้งอยู่หน้าห้างเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9
สร้างความแปลกตาให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในย่านนั้นได้ไม่น้อย
.
เพราะป้ายรถเมล์ป้ายนี้ มีหลายอย่างที่ป้ายรถเมล์แบบเดิมไม่มี
ทั้งจอแสดงผลที่คอยบอกเวลาในการมาถึงของรถโดยสารประจำทาง
กล้องวงจรปิด, จอแสดงผลขนาด 55 นิ้ว, ที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
และที่สำคัญ มีบริการฟรี WI-FI
.
“กำหนดปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร
ให้เป็นรูปแบบใหม่ ในระยะแรกจำนวน 350 หลัง ภายในปี 2564
เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ มีความทันสมัย”
ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
ได้กล่าวถึงโครงการศาลาที่พักโดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) ไว้เช่นนั้น
โดยได้แบ่งเป็นป้ายรถแบบ Full Function ที่มีลักษณะเช่นนี้อีก 100 หลัง
และแบบ Light Function (ไม่มีจอแสดงผลขนาด 55 นิ้ว) อีก 250 หลัง
.
ซึ่งต่อจากนี้ไป ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง
ก็คงจะมีป้ายรถเมล์ที่มีความทันสมัยไว้คอยให้ใช้บริการ
เพื่อให้คุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่
ได้เขยิบเข้าไปใกล้กับคำขวัญของกรุงเทพฯ ที่ว่า
‘ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว’ ได้จริงๆ เสียที

 

 

#PHOTOESSAY #ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ #กรุงเทพ #CULTURE #becommon
‘ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ’
#PHOTOESSAY #ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ #กรุงเทพ #CULTURE #becommon
จอแสดงผล ที่คอยบอกเวลาในการมาถึงของรถโดยสารประจำทาง
#PHOTOESSAY #ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ #กรุงเทพ #CULTURE #becommon
ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV
#PHOTOESSAY #ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ #กรุงเทพ #CULTURE #becommon
ประชาชนขณะยืนรอรถโดยสารประจำทางที่กำลังจะมาถึง
#PHOTOESSAY #ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ #กรุงเทพ #CULTURE #becommon
ป้ายรถเมล์แบบ Full Function และจะมีป้ายรถเมล์ในลักษณะเช่นนี้อีก 100 หลัง ในกรุงเทพมหานคร
#PHOTOESSAY #ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ #กรุงเทพ #CULTURE #becommon
ที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
#PHOTOESSAY #ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ #กรุงเทพ #CULTURE #becommon
ลักษณะเก้าอี้ที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานี
#PHOTOESSAY #ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ #กรุงเทพ #CULTURE #becommon
เหลี่ยมมุมหลังคาของป้ายรถเมล์อัจฉริยะ
#PHOTOESSAY #ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ #กรุงเทพ #CULTURE #becommon
‘ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว’