©ulture

“แต่หลังจากฝนตกลงมาได้ไม่นาน ก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง หยุดนิ่งลงชั่วขณะ”

เหมือนฝนจะรู้เวลา
จึงมักตกในตอนเย็นหลังเลิกงาน
ทำให้ผู้คนที่กำลังเดินทางกลับบ้านบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าว
ดูวุ่นวายและเร่งรีบกว่าปกติ
.
แต่หลังจากฝนตกลงมาได้ไม่นาน
ก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
หยุดนิ่งลงชั่วขณะ
.
ตั้งแต่รถยนต์ที่จอดนิ่งสนิทอยู่บนถนน
นักเรียนที่ยืนหลบฝนอยู่ตรงบันไดทางเข้าห้าง
รวมถึงผู้คนที่ชะเง้อรอรถเมล์บริเวณป้ายจอด
และดูเหมือนว่ารถเมล์ที่เขาและเธอรอนั้นจะมาช้ากว่าปกติ
.
ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงหยุดนิ่ง
จะมีก็เพียงฝนที่ยังคงตกอยู่
และก็ไม่มีใครรู้ว่าฝนที่ตกลงมาราวกับฟ้ารั่วนั้น
จะหยุดลง…เมื่อใด

 

 

#PHOTOESSAY #ฝนตก #ฤดูฝน #CULTURE #becommon
เหมือนฝนจะรู้เวลา จึงมักตกในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงาน
#PHOTOESSAY #ฝนตก #ฤดูฝน #CULTURE #becommon
ผู้คนขณะยืนหลบฝนอยู่ตรงบันไดทางเข้าห้าง
#PHOTOESSAY #ฝนตก #ฤดูฝน #CULTURE #becommon
เมื่อฝนมาดูเหมือนว่าทุกสิ่งจะดูวุ่นวายและเร่งรีบกว่าปกติ
#PHOTOESSAY #ฝนตก #ฤดูฝน #CULTURE #becommon
‘พายุฝนกับคนเมือง’
#PHOTOESSAY #ฝนตก #ฤดูฝน #CULTURE #becommon
หลังจากที่ฝนตกลงมาได้ไม่นาน ถนนที่เคยใช้สัญจรได้ปกติก็กลับมีน้ำท่วมขังรอการระบาย
#PHOTOESSAY #ฝนตก #ฤดูฝน #CULTURE #becommon
รถยนต์ที่ต่างก็จอดนิ่งสนิทอยู่บนถนน
#PHOTOESSAY #ฝนตก #ฤดูฝน #CULTURE #becommon
ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงหยุดนิ่ง จะมีก็เพียงฝนที่ยังคงตกอยู่ และก็ไม่มีใครรู้ว่าฝนที่ตกลงมาราวกับฟ้ารั่วนั้น จะหยุดลง…เมื่อใด