©ulture

หลังจากมีราชกิจจาฯ ออกข้อกำหนดห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้านอาหารทุกประเภทในช่วงดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมา จึงทำให้บรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารต่างก็พากันได้รับผลกระทบชนิดไม่ทันตั้งตัว

“แย่มาก” คือคำกล่าวสั้นๆ ของป้าเล็ก แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่ย่านสีลม ที่บอกเล่าความรู้สึกเจ็บช้ำจากผลกระทบของมาตรการนี้ได้เป็นอย่างดี

จากเดิมที่มีลูกค้าน้อยอยู่แล้ว ก็คล้ายเป็นการซ้ำเติม และทำให้ลูกค้าลดลงไปอีก 

“ตั้งแต่มีโควิด วันๆ ขายแทบไม่เหลือกำไร” เธอเสริม

ชีวิตอันยากลำบากในห้วงเวลานี้ สะท้อนผ่านพื้นที่ของร้านที่ว่างเปล่า เหลือแค่โต๊ะและเก้าอี้ไว้เพียงบางส่วน สำหรับให้ลูกค้าที่มาซื้อแบบใส่ถุงกลับบ้านได้นั่งรอ

สุดท้ายแล้ว ไม่แน่ใจว่าผู้บริหารบ้านเมือง จะได้ยินเสียงของประชาชนตัวเล็กๆ ที่ได้รับผลกระทบกันบ้างไหม

และพวกเขาจะเข้าใจหรือไม่ ว่าคำว่า ‘แย่มาก’ ในพจนานุกรมแห่งชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าผู้หาเช้ากินค่ำนั้น…มีความหมายว่าแย่มากเพียงใด

 

#PHOTOESSAY #ร้านอาหาร #covid19 #becommon
‘ผลกระทบของร้านอาหารกับคำประกาศในช่วงดึก’
#PHOTOESSAY #ร้านอาหาร #covid19 #becommon
‘ไม่ได้ปิด กำลังพิจารณาจะมี Take me home country roads หรือเปล่า’
#PHOTOESSAY #ร้านอาหาร #covid19 #becommon
‘แย่มาก’
#PHOTOESSAY #ร้านอาหาร #covid19 #becommon
ภาพของโต๊ะและเก้าอี้ที่ว่างเปล่า หลังจากที่ห้ามให้มีการนั่งทานอาหารภายในร้านจากการประกาศในช่วงดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมา
#PHOTOESSAY #ร้านอาหาร #covid19 #becommon
โต๊ะและเก้าอี้ว่างที่วางไว้
#PHOTOESSAY #ร้านอาหาร #covid19 #becommon
‘ตั้งแต่มีโควิด วันๆ ขายแทบไม่เหลือกำไร’
#PHOTOESSAY #ร้านอาหาร #covid19 #becommon
ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า
#PHOTOESSAY #ร้านอาหาร #covid19 #becommon
โต๊ะและเก้าอี้ที่ตั้งทิ้งไว้เพื่อให้ลูกค้าที่มาซื้ออาหารนั่งรอรับใส่ถุงกลับบ้าน
#PHOTOESSAY #ร้านอาหาร #covid19 #becommon
‘สุดท้ายแล้วไม่แน่ใจว่าผู้บริหารบ้านเมืองจะได้ยินเสียงของประชาชนตัวเล็กๆ ที่ได้รับผลกระทบกันบ้างไหม’