©ulture

ฝนที่ตกลงมาในช่วงบ่ายนำพาความชุ่มชื้นมาให้ผู้คนในเมืองหลวง

รวมถึงต้นไม้ใบหญ้าที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เมืองนี้ด้วยเช่นกัน

สังเกตได้จากหยดน้ำที่เกาะอยู่ตามใบไม้ที่เขียวชอุ่มและดูชุ่มชื้นกว่าทุกฤดูกาล

‘เมื่อมีหยดน้ำตกลงบนใบบัว หยดน้ำนั้นจะมีลักษณะค่อนข้างกลมกลิ้งไปมา ปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัวนี้เรียกว่า Lotus Effect’

ข้อมูลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ให้ข้อมูลไว้เช่นนั้น 

เช่นเดียวกันกับ ใบกล้วย บอนแคระ และหงส์ฟู่ ฯลฯ ใน Photo Essay ชุดนี้ ซึ่งมีหยดนำ้ลักษณะกลมใสคล้ายกัน

เห็นสีเขียวจากต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้แล้ว

พลอยทำให้คิดถึงธรรมชาติที่อยู่ตามป่าเขา

ถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจทำได้เพียงมองธรรมชาติที่อยู่ในเมืองใหญ่เมืองนี้ไปก่อน

เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังอยู่และไม่รู้ว่าจะหายไปเมื่อไร

แต่เชื่อว่าอีกไม่นานเราทุกคนคงจะได้ออกเดินทางเพื่อไปสัมผัสธรรมชาติกันอีกครั้ง

ตามเสียงเรียกร้องที่มันดัง…อยู่ข้างใน

 

#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #ฤดูฝน #becommon
‘ใบไม้ในฤดูฝน’
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #ฤดูฝน #becommon
หยดน้ำบนใบกล้วย
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #ฤดูฝน #becommon
หยดน้ำบนใบหญ้า
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #ฤดูฝน #becommon
หยดน้ำกับต้นปลงญี่ปุ่นแคระ
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #ฤดูฝน #becommon
Lotus Effect
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #ฤดูฝน #becommon
หยดน้ำบนใบวาสนาบารมีเงิน