©ulture

‘พื้นที่สีเขียว ถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน’

ข้อมูลจากในโลกอินเตอร์เน็ตระบุไว้เช่นนั้น

และในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวแค่เพียง 6.43 ตารางเมตรต่อคน

ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน 

ต่างกับสหรัฐอเมริกา ที่มีพื้นที่สีเขียว 23.1 ตารางเมตรต่อคน, ลอนดอน 32 ตารางเมตรต่อคน และประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ที่มีพื้นที่สีเขียวถึง 66 ตารางเมตรต่อคน 

เช่นเดียวกับพื้นที่สีเขียวเล็กๆ เหล่านี้ที่พบเห็นได้ตามข้างทาง

ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ในกระถางบนทางเดินเท้า 

ต้นไม้ที่ขึ้นเองตามช่องว่างระหว่างปูน

ต้นไม้ที่ตั้งวางอยู่บริเวณทางเข้าห้องน้ำของห้างสรรพสินค้า

หรือแม้แต่ต้นไม้ที่อยู่ท้ายรถกระบะขณะกำลังแล่นอยู่บนถนน ฯลฯ

ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ได้มีส่วนช่วยทำให้เรามีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น 

จากการผลิตออกซิเจนและลดมลพิษโดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามกระบวนการธรรมชาติ

อย่างน้อยต้นไม้ที่กระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองใหญ่

ก็น่าจะทำให้คนเมืองมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย

ถึงแม้มันจะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเพียงเล็กน้อย…ก็ตาม

 

#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #becommon
‘ต้นไม้ในป่าคอนกรีต’
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #becommon
ต้นไม้ในกระถาง
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #becommon
ต้นไม้บริเวณทางเข้าห้องน้ำของห้างสรรพสินค้า
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #becommon
‘ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวแค่เพียง 6.43 ตารางเมตรต่อคน’
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #becommon
ต้นไม้หลังกระบะ
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #becommon
ต้นไม้เหล่านี้มีส่วนช่วยทำให้เรามีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น
#PHOTOESSAY #ต้นไม้ #becommon
‘พื้นที่สีเขียว ถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน’