©ulture

ลวดลายกระเบื้องเคลือบหลากสีสัน ประดับอยู่ตามที่ต่างๆในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้วัด ซึ่งเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2412 แห่งนี้คงความงามจวบจนปัจจุบัน

ไม่ว่าจะบนผนังพระวิหาร พระระเบียง พระเจดีย์ หรือแม้แต่บริเวณระเบียงทางเดิน ฯลฯ ต่างก็ถูกประดับประดาไว้ด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีลวดลายแตกต่างกัน

ธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล นักเขียนผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ศิลปะเคยกล่าวถึงวัดแห่งนี้ไว้ว่า 

‘เป็นวัดที่นำพาโลกตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับโลกตะวันออกอย่างลงตัวที่สุด’

เพราะวัดแห่งนี้มีลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในได้รับการออกแบบและตกแต่งอย่างตะวันตก

บรรยากาศภายในวัดในเวลานี้เงียบสงบปราศจากสิ่งรบกวนภายนอก

จะมีก็เพียงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินเยี่ยมชมความงดงามของวัดแห่งนี้อยู่บ้างประปราย

ถึงแม้ว่าความงดงามที่ว่านั้นจะมีอายุกว่า 152 ปีแล้วก็ตาม

 

#PHOTOESSAY #วัดราชบพิธฯ #becommon
สีสันในวัดราชบพิธฯ
#PHOTOESSAY #วัดราชบพิธฯ #becommon
ลวดลายบริเวณกำแพงทางเดินระเบียงคดกลม
#PHOTOESSAY #วัดราชบพิธฯ #becommon
ลวดลายกระเบื้องเคลือบบริเวณฐานพระมหาเจดีย์
#PHOTOESSAY #วัดราชบพิธฯ #becommon
ลวดลายบนกระถางบัว
#PHOTOESSAY #วัดราชบพิธฯ #becommon
ลวดลายกระเบื้องเคลือบหลากสีสัน
#PHOTOESSAY #วัดราชบพิธฯ #becommon
‘วัดที่นำพาโลกตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับโลกตะวันออกอย่างลงตัวที่สุด’
#PHOTOESSAY #วัดราชบพิธฯ #becommon
ลวดลายบริเวณระเบียงพระวิหาร
#PHOTOESSAY #วัดราชบพิธฯ #becommon
สีสันประตูวัดที่แกะเป็นรูปทหารแต่งกายอย่างตะวันตก
#PHOTOESSAY #วัดราชบพิธฯ #becommon
ลวดลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์รูปเทพประนม
#PHOTOESSAY #วัดราชบพิธฯ #becommon
ศิลปะความงดงามที่มีอายุกว่า 152 ปี