©ulture

แสงแดดอ่อนๆ ในตอนเช้าช่วยขับสีสันอาคารเก่าย่านเยาวราชที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง

ท่ามกลางเสียงรถราบนถนนที่เริ่มจอแจ อาคารปูนที่เริ่มผุกร่อน สีสันซีดจางของสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งทำให้อาคารเก่าหลงยุคเหล่านี้ดูมีเสน่ห์และน่าค้นหา

‘พ.ศ. 2472’ ข้อความสั้นๆ ที่คาดว่าน่าจะเป็นปี พ.ศ. ในการก่อสร้าง ถูกบันทึกอยู่ชั้นบนสุดของอาคารหลังหนึ่ง 

และเมื่อได้ลองเดินสำรวจไปรอบๆ ยังพบกับอาคารเก่าอีกจำนวนมากที่คาดว่าน่าจะมีอายุอานามไล่เลี่ยกัน 

ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม The Mustang Blu อาคารพาณิชย์บนถนนเยาวราช รวมถึงตึกเก่าในซอยนานา ฯลฯ

นาฬิกาบนข้อมือบอกเวลาว่าสายมากแล้ว

พร้อมๆ กับที่ประตูและหน้าต่างของอาคารเก่าในย่านนี้ที่เริ่มถูกเปิดออก

แต่ไม่ว่าจะช่วงเวลาไหน—จะเช้า สาย บ่าย เย็นหรือกระทั่งดึกดื่น

อาคารเก่าเหล่านี้ก็ยังคงมีเสน่ห์และงดงามเหนือกาลเวลา

 
#PHOTOESSAY #อาคารเก่า #เยาวราช #becommon
‘เสน่ห์อาคารเก่าย่านเยาวราช’
#PHOTOESSAY #อาคารเก่า #เยาวราช #becommon
โรงแรม The Mustang Blu
#PHOTOESSAY #อาคารเก่า #เยาวราช #becommon
อาคารเก่าบริเวณแยกไมตรีจิตต์ที่มีอายุกว่า 92 ปี
#PHOTOESSAY #อาคารเก่า #เยาวราช #becommon
The Mustang Blu อาคารเก่ายุคสมัยโคโลเนียลที่มีอายุร่วม 100 ปี
#PHOTOESSAY #อาคารเก่า #เยาวราช #becommon
อาคารเก่าบนถนนเยาวราช
#PHOTOESSAY #อาคารเก่า #เยาวราช #becommon
อาคารเก่าบนถนนข้าวหลามตัดกับถนนเจริญกรุง
#PHOTOESSAY #อาคารเก่า #เยาวราช #becommon
อาคารเก่าบนถนนกลันตัน
#PHOTOESSAY #อาคารเก่า #เยาวราช #becommon
อาคารปูนที่เริ่มผุกร่อน สีสันที่ซีดจาง รวมถึงสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ราวกับว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้อาคารเก่าหลงยุคเหล่านี้ดูมีเสน่ห์และน่าค้นหา
#PHOTOESSAY #อาคารเก่า #เยาวราช #becommon
อาคารเก่าในซอยนานาที่ยังคงมีเสน่ห์และงดงามเหนือกาลเวลา