life

เสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานดังลอยมาแต่ไกลในช่วงค่ำวันหนึ่ง แต่เมื่อเดินเข้าใกล้จึงรู้ว่าเจ้าของเสียงนั้นคือผู้ชายวัยกลางผู้กำลังก้มหน้าก้มตาดีดพิณอย่างเพลิดเพลิน นอกจากฝีไม้ลายมือแล้ว ยังมีไฟแอลอีดีหลากสีสันประดับอยู่ตามเสื้อผ้าและเครื่องดนตรี ช่วยสร้างความน่าสนใจให้เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เขาสะดุดตาต่อคนสัญจรผ่านไปผ่านมาในย่านนั้น บ้างก็หยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพ บ้างก็หยุดดูแล้วใส่เงินลงหมวกที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ ให้เป็นรางวัล

“เราเล่นพิณต้องมีลูกเล่น เล่นยังไงให้คนดู ให้เขามองเรา ไม่ใช่ให้เขาเดินผ่าน” ลุงปลาทูชายวัย 63 ปีที่ผันตัวจากอาชีพพ่อค้าขายปลาทูมาเล่นดนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆ ได้เพียงขวบปีกล่าว

“เราก็เล่นตามยูทูป เรียนรู้เอาเอง” ลุงปลาทูเสริม โดยเขามีอาจารย์ทองใส ทับถนน มือพิณชั้นครูจากที่ราบสูงเป็นแบบอย่าง

หลังจากพูดคุยเสร็จ ลุงปลาทูก็ขอตัวเพื่อดีดพิณต่อ เสียงเครื่องดนตรีที่มีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ก็กลับมาดังขึ้นอีกครั้ง ประหนึ่งกำลังส่งเสียงบอกเราโดยการลงมือทำให้เห็นว่า อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดของชีวิตก็ตาม 

#PHOTOESSAY #ลุงปลาทู #นักดนตรีเปิดหมวก #LIFE #becommon
‘ชีวิตที่ยังไม่หมดไฟของลุงปลาทู’
#PHOTOESSAY #ลุงปลาทู #นักดนตรีเปิดหมวก #LIFE #becommon
มือซ้ายขณะกำลังจับคอร์ดที่เรียนรู้เองตามตัวโน๊ต
#PHOTOESSAY #ลุงปลาทู #นักดนตรีเปิดหมวก #LIFE #becommon
น้ำใจเล็กๆ น้อยๆ จากผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา
#PHOTOESSAY #ลุงปลาทู #นักดนตรีเปิดหมวก #LIFE #becommon
คำอ่านตัวโน๊ตของบทเพลงต่างๆ ที่ลุงปลาทูบันทึกด้วยลายมือของตัวเอง
#PHOTOESSAY #ลุงปลาทู #นักดนตรีเปิดหมวก #LIFE #becommon
ลุงปลาทูเท้าไฟ
#PHOTOESSAY #ลุงปลาทู #นักดนตรีเปิดหมวก #LIFE #becommon
“เราก็เล่นตามยูทูป เรียนรู้เอาเอง”
#PHOTOESSAY #ลุงปลาทู #นักดนตรีเปิดหมวก #LIFE #becommon
‘จัดเต็ม’ ข้อความป้ายไฟที่ลุงเตรียมมาเอง
#PHOTOESSAY #ลุงปลาทู #นักดนตรีเปิดหมวก #LIFE #becommon
“เราเล่นพิณต้องมีลูกเล่น เล่นยังไงให้คนดู ให้เค้ามองเรา ไม่ใช่ให้เค้าเดินผ่าน”
#PHOTOESSAY #ลุงปลาทู #นักดนตรีเปิดหมวก #LIFE #becommon
ลุงปลาทูนักดนตรีเปิดหมวกวัย 63 ปี