ใจที่กระเพื่อมโดยประวัติศาสตร์ I กรกิจ ดิษฐาน

ในยุคสมัยที่คนรุ่นผมยังเป็นหนุ่มสาว แน่ล่ะเราสนใจการเมืองหมือนกัน

5 min read