มอง ‘หงชุน’ (宏村) หมู่บ้านจีนโบราณผ่านบันทึกการเดินทางและกล้องฟิล์ม

การถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มช่างแตกต่างจากตอนใช้กล้องดิจิทัล เพราะเป็นการกดชัตเตอร์อย่างประหยัด และอนุญาตให้สายตาได้มองสิ่งต่างๆ มากกว่าที่เคย

3 min read