โบราณคดีใต้น้ำ : ‘แหล่งเรือจมโบราณ’ มรดกทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่า

ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และอารยธรรมผ่าน ‘แหล่งเรือจมโบราณ’ ร่วมกับกองโบราณคดีใต้น้ำไทย

5 min read