วิถีชุมชนคลองตาก๊ก ในวันที่เรือประมงเล็กควรออกจากฝั่ง

แสงแดดสีส้มในช่วงเย็นของวัน
กำลังอาบไล้ชาวบ้านและอวนหาปลาให้เป็นสีเหลืองทองอร่าม

7