สวัสดีปี 2020 ที่อาจไม่เหมือนเดิม เพราะการมาเยือนของ ‘ควอนตัมเทคโนโลยี’

มาดูกันว่าในปี 2020 ที่มาเยือนครั้งนี้ จะมีอะไรเปลี่ยนไปเพราะ ‘ควอนตัมเทคโนโลยี’ บ้าง

7 min read

รู้จัก ‘ควอนตัมคอมพิวเตอร์’ (ฉบับชาวบ้าน) ก่อนโลกจะกลายเป็นนิยาย Sci-Fi

‘ควอนตัมคอมพิวเตอร์’ คือเทคโนโลยีใหม่ที่จะพลิกโลกทั้งใบ จนถึงขั้นเปลี่ยนนิยายวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นความจริง

7 min read