พิสูจน์ผี หาวิธีโกงความตาย เมื่อวิทยาศาสตร์มองหาความเป็นไปได้มาอธิบายเรื่องลึกลับ

ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กับความพยายามทดลองผีและวิญญาณ

7 min read

ความเศร้าทำให้คนตายได้หรือไม่? เพราะใจอาจไม่ไหวเต้นเมื่อสูญเสียคนและสิ่งที่รักไป

คำอธิบายสภาวะใจสลาย และวิธีการช่วยเหลือหากมีคนใกล้ตัวเพิ่งเจอกับการสูญเสีย

5 min read