Self-Esteem สร้างได้: เพราะ ‘คุณค่าในตัวเรา’ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ‘ความสำเร็จ’ เพียงอย่างเดียว

แนวทางพัฒนาและปรับเปลี่ยน Self-Esteem ให้ดีทั้งต่อใจและชีวิตของตัวเอง

5 min read

‘กลยุทธ์ความสำเร็จ’ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เจ้าของ Dusit Thani ผู้ไม่เคยเรียนการโรงแรม

หลายคนอาจไม่รู้ว่า ‘โรงแรมดุสิตธานี’ ที่ปัจจุบันขยายเป็นเครือข่ายที่ให้บริการที่พักใน 13 ประเทศทั่วโลก ก่อตั้งโดยผู้หญิงที่ไม่เคยเรียนการโรงแรม

5 min read