life

หลายคนอาจไม่รู้ว่า ‘โรงแรมดุสิตธานี’ ที่ปัจจุบันขยายเป็นเครือข่ายที่ให้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 39 แห่งใน 13 ประเทศทั่วโลก ก่อตั้งโดยผู้หญิงที่ไม่เคยเรียนการโรงแรม

ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย เริ่มต้นทำธุรกิจโรงแรมด้วยความฝันที่อยากเห็นโรงแรมไทยมีมาตรฐานระดับสากล

เธอเริ่มต้นธุรกิจโรงแรมโดยขอเช่าที่ดินของพี่สาวริมถนนเจริญกรุง ปลุกปั้นโรงแรมแห่งแรกชื่อ โรงแรมปริ๊นเซส โดยใช้หัวใจนำทาง

“เป็นงานแรกที่ดิฉันทำด้วยความอยากทำ แต่ไม่มีความรู้”

โรงแรมปริ๊นเซส Princess Hotel ชนัตถ์ ปิยะอุย
ริมสระน้ำโรงแรมปริ๊นเซส
โรงแรมปริ๊นเซส Princess Hotel ชนัตถ์ ปิยะอุย
ห้องพักโรงแรมปริ๊นเซส พ.ศ.2492

ถึงแม้จะไม่รู้และขาดประสบการณ์ แต่ทุกวันที่ทำงาน ทุกอุปสรรคที่เจอ ทุกคำชื่นชมและตำหนิจากแขกที่มาพัก ล้วนเป็นครูที่สอนให้เธอค่อยๆ เรียนรู้วิชาการโรงแรม

“การที่ได้รับคำติเตียนมากๆ เพราะโรงแรมไม่ดี มีข้อบกพร่องมาก ทำให้ดิฉันต้องการจะมีโรงแรมที่มีความสมบูรณ์ในด้านบริการที่สุด”

โรงแรมดุสิตธานี คือ ฝันที่ท่านผู้หญิงชนัตถ์สานสร้างให้เป็นจริงในปี พ.ศ.2513 และตราบจนถึงทุกวันนี้ โรงแรมดุสิตธานีและที่พักในเครือดุสิตธานีต่างได้รับคำชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่มีเซอร์วิสที่ดีที่สุดในประเทศและระดับสากล

โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok
Final Master Plan โรงแรมดุสิตธานี พ.ศ.2510

ล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 สถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและและโรงแรมชั้นนำของโลกอย่าง The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติ SHTM Lifetime Achievement Award 2018 แก่ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ในวัย 97 ปี ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและโรงแรมระดับโลก

จากผู้หญิงที่ไม่เคยเรียนด้านการโรงแรม ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย สร้างโรงแรมจนทั่วโลกยกย่องและยอมรับได้อย่างไร?

ท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย
ชนัตถ์ ปิยะอุย

ท่านผู้หญิงชนัตถ์เคยเผยเคล็ดลับแห่งความสำเร็จนี้ไว้ในปาฐกถา Strategies for Success เมื่อครั้งได้รับเชิญจากองค์การสหประชาชาติ ในการประชุมสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล (International Federation of Business and Professional Women – IFBPW) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อ พ.ศ.2528

ครั้งนั้นท่านผู้หญิงชนัตถ์ในฐานะตัวแทนของสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพในทวีปเอเชีย ที่นิตยสาร ฟอร์จูน ให้สมญาว่า “ผีเสื้อเหล็ก” (Iron Butterfly) ได้พูดถึงองค์ประกอบของความสำเร็จในมุมมองของเธอไว้ ดังนี้

 

◊ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในมุมมองของข้าพเจ้า ◊

|

1. การศึกษาที่เท่าเทียม

“ระดับการศึกษาของผู้หญิงเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ ผู้หญิงไทยถือว่าโชคดีที่การตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาในปี พ.ศ. 2464 กำหนดให้เด็กชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนตามหลักสูตรภาคบังคับ และการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้นำไปสู่ความเท่าเทียมของโอกาสทางการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกเพศหรือฐานะ

“การศึกษาขั้นสูงในระดับอุดมศึกษานั้นเปิดกว้างสำหรับทุกคน แนวคิดแบบประชาธิปไตยได้มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อบทบาทของผู้หญิง”

โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok ชนัตถ์ ปิยะอุย

2. ชื่อเสียงและการเป็นที่รู้จัก

“ผู้หญิงจำเป็นต้องมีความอุตสาหะ รักษาความกระตือรือร้นและความแปลกใหม่ในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อที่ในอีกหลายปีข้างหน้า ผู้หญิงจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับผู้ชายในบางโอกาส

“ในสังคมไทย การมีชื่อเสียงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์อันดีถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ติดตัวอย่างแท้จริง ความสามารถของผู้หญิงได้กลายมาเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน และมีบทบาทสำคัญยิ่งในแวดวงธุรกิจ จะเห็นว่าผู้หญิงก็สามารถดำรงตำแหน่งระดับสูงเพื่อสร้างความก้าวหน้าในระดับชาติได้

“และยังเป็นที่ประจักษ์ดีว่า กลุ่มผู้บริหารหญิงสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางเกียรติภูมิได้ทัดเทียมกับผู้ชาย”

โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok ชนัตถ์ ปิยะอุย

3. ความเชื่อมั่นในตัวเองและความรับผิดชอบ

“ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมักจะยึดมั่นในการตัดสินใจของตัวเองเสมอ

“ไม่ต่างจากการรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทำให้มักถูกเข้าใจผิดว่านั่นเป็นลักษณะนิสัยของผู้ชาย ผู้หญิงที่มีเจตนารมณ์แรงกล้าจึงมักถูกมองว่ามีความอ่อนโยนน้อยกว่าที่ผู้หญิงทั่วไปพึงมี

“โดยบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเองจะลดความขัดแย้งดังกล่าวลงได้ ก็ด้วยการแสดงออกผ่านท่าทีที่สุขุมและรอบคอบ”

โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok ชนัตถ์ ปิยะอุย

4. ความทะเยอทะยาน

“แน่นอนว่าผู้หญิงที่ขาดความกระตือรือร้นและไร้แรงบันดาลใจย่อมอยู่ทิ้งท้ายผู้อื่น

“ในทุกการทำงาน ยิ่งมีการแข่งขันมากเท่าไหร่ ยิ่งหมายถึงงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้น และผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความทะเยอทะยานจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคทุกสิ่งได้

“ในโลกนี้ยังมีความสำเร็จอันควรค่าอยู่มากมาย ที่ผู้หญิงควรตั้งเป้าเพื่อไขว่คว้าให้ได้มา”

โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok ชนัตถ์ ปิยะอุย

5. ความซื่อสัตย์

‘ความซื่อสัตย์นั้นเป็นเอก’ ผู้ที่โชกโชนประสบการณ์เคยกล่าวไว้เช่นนั้น

“และนั่นเป็นความจริงไม่ว่าจะทำอาชีพใด ไม่เพียงแต่จะต้องซื่อสัตย์กับตนเองแล้ว ยังต้องซื่อสัตย์กับเพื่อนร่วมงาน ที่ทำงาน หรือบริษัทด้วย

“บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจย่อมได้รับผลตอบแทนเสมอ ความซื่อสัตย์จะช่วยให้คนผู้นั้นก้าวหน้า และนำไปสู่การเติบใหญ่ในหน้าที่การงานที่ต้องมีความเป็นผู้นำ”

โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok ชนัตถ์ ปิยะอุย

6. ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้คน

“มนุษย์นั้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นสังคม หรือเมือง เราไม่สามารถสร้างหอคอยอันสูงใหญ่ได้อย่างง่ายดายเพียงลำพัง

“ฉะนั้น บุคคลที่สร้างมิตรภาพด้วยความจริงใจและมีน้ำใจกว้างขวาง ย่อมสามารถประสบความสำเร็จในการทำงาน

“การมีความสัมพันธ์อันดีนั้นเป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม”

โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok ชนัตถ์ ปิยะอุย

7. สุขภาพที่ดี

“หลายคนมักหลงลืมที่จะดูแลสุขภาพส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ช่วงชีวิตในการทำงานกำลังเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก

“อายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นสัญญาณเตือนให้เราหยุดพัก เพื่อหันกลับมาใส่ใจตนเอง ตลอดจนศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการการแพทย์สมัยใหม่

“เพราะหากปราศจากร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ไม่มีผู้ใดที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว”

โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok ชนัตถ์ ปิยะอุย

“ก่อนที่จะสิ้นสุดการแลกมุมมองผ่านประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าอยากจะขอยกคำแนะนำอันมีค่าจากสุภาพบุรุษท่านหนึ่ง ชื่อของท่านคือ พระยาอุปกิตศิลปสาร ผู้มีบรรดาศักดิ์ท่านหนึ่งของเมืองไทย ท่านเป็นนักเขียนมือสมัครเล่นและได้ประพันธ์กลอน The Thai Educator Women (คาดว่าเป็นกลอนสุภาพภาษาไทยชื่อ ‘หญิงไทย’ จากหนังสือ นารีเรืองนาม ที่ตีพิมพ์ พ.ศ.2463–ผู้เขียน) โดยได้อธิบายไว้ในแต่ละบทว่า เพราะเหตุใดผู้หญิงจึงสมควรได้รับการยกย่อง

“She is Mother of the World,

Creating all human beings ;

The Honest Wife, working hard for extra income ;

A heroine in battle fields, historically recorded ;

Joining in every charitable activity ;

And giving birth to the famous poet,

thus she is partner, companion and sharer of  man’s life,

Thailand will be prosperous and progressive

by the full participation and contribution of Woman”

ขอบพระคุณ.

โรงแรมดุสิตธานี Dusit Thani Bangkok ชนัตถ์ ปิยะอุย

แปลและเรียบเรียงปาฐกถา : ใบบุญ วจนอักษร

อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจของโรงแรมดุสิตธานี เพิ่มเติมได้ที่ becommon.co/tag/โรงแรมดุสิตธานี/

 

อ้างอิง: