คำสอนรัชกาลที่ 5 ในจดหมายถึงพระราชโอรสก่อนไปเรียนยุโรป พ.ศ.2428

“อย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน…” คำสอนในจดหมายของ รัชกาลที่ 5 ถึงพระราชโอรสก่อนไปเรียนต่อที่ยุโรป

5 min read