จากชาของชาวป่า สู่ ‘ชาเสวย’ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

การเสด็จเยือนดอยผาหมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้ทำให้ชาพื้นบ้านธรรมดาของชาวเขา มีชื่อเรียกใหม่ว่า ‘ชาเสวย’

3 min read