4 เรื่องจริงที่ผู้หญิงอาจยัง ‘รู้ไม่จริง’ เกี่ยวกับประจำเดือน

ชวนทำความเข้าใจและดูแลร่างกายให้ถูกวิธีเมื่อถึงวันนั้นของเดือน

5 min read