ริเน็น : สร้างธุรกิจแบบญี่ปุ่นให้ยั่งยืนร้อยปี ด้วยการคิดและทำ ‘สิ่งธรรมดา’ ด้วยหัวใจ

ญี่ปุ่นคือประเทศที่มี ‘บริษัทอายุร้อยปี’ มากที่สุดในโลก การทำสิ่งธรรมดาให้ดีที่สุด คือสิ่งที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

เรื่องของเขาชื่อ “ฟูจิซัง” ที่เรา (อาจ) ไม่เคยรู้

นอกจากเป็นภูเขาที่สวยงามและสูงที่สุดในญี่ปุ่น เรารู้อะไรเกี่ยวกับภูเขาไฟแห่งนี้บ้าง?

3 min read

จาก ‘เฮเซ’ สู่ ‘เรวะ’ ชื่อยุคสำคัญไฉน ในวันที่ญี่ปุ่นยุคใหม่นับปีแบบตะวันตก

การเปลี่ยนชื่อรัชศกและชื่อยุค ตามรัชสมัยของสมเด็จจักรพรรดิ บอกอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้บ้าง

5 min read

“นอนเกิน 6 ชม.ได้รางวัล เหนื่อยก็นอนกลางวันที่ออฟฟิศ” แนวคิดแก้ปัญหาบ้างานของคนญี่ปุ่น

เมื่อทัศนคติ ‘อดนอนได้ เพื่อให้งานดี’ กำลังเป็นดาบอีกหนึ่งคมที่หวนมาทำร้ายญี่ปุ่น

5 min read