เดินเล่นกับ ‘ต้า-พาราด็อกซ์’ ชวนคุยเรื่องรองเท้าคู่แรกที่ออกแบบด้วยตัวเอง

คุยกับต้าพาราด็อกซ์เรื่องการฝากลายเซ็นต์ไว้ในผลงานและรองเท้าคู่แรกที่ออกแบบให้เป็นตัวเองมากที่สุด

5 min read

‘ต้า – พาราด็อกซ์’ นักทดลองนอกห้องแล็บที่ใช้บทเพลงเป็นสารตั้งต้น

คุยกับ ‘ต้า – อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา’ หรือ ‘ต้า – พาราด็อกซ์’  ที่ยังคงสนุกกับการทดลอง สังเกตการณ์และทำเพลงด้วยโจทย์แปลกใหม่มาตลอด 25 ปี 

7 min read