ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี : “ความลึกซึ้งในเสียงดนตรีจะเกิดขึ้น เมื่อเราเล่นมันเพื่อคนอื่น”

ทำไมเสียงขลุ่ยของธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ถึงไพเราะราวกับมีมนต์สะกด “จิตใจดี เสียงดนตรีมันถึงจะออกมาดี มันเป็นเรื่องธรรมชาติ”

5 min read