ฉันทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์…ไปทำไม? | ธิดา ผลิตผลการพิมพ์

1. เวลามีใครให้ความสนใจถามว่า ทำไมต้องทำงานเกี่ยวกับหนัง ฉันมักจะนึกย้อนไปถึงบรรยากาศวันที่ลูกสาวเพิ่งกลับมาจากโรงเรียน

5 min read