ถูกมองเป็นเด็ก! ปมในใจของคนทำงานที่บ้าน ทำไมผู้ใหญ่ถึงมองเราไม่โตและไม่ให้อิสระเสียที

จิตวิทยาการทำงานที่จะเปลี่ยนมุมมองของพ่อแม่ให้ยอมรับและเคารพความเป็นผู้ใหญ่ของคนรุ่นลูกรุ่นหลาน

7 min read