อยู่รอดในโลกที่ผันผวน ด้วยวิธีคิด ‘นอกตำรา’ จาก 3 ผู้ประกอบการยุคใหม่

ท่ามกลางมรสุมแห่งความเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการ 3 คนนี้กลับค้นพบวิธีสร้างตัวตนและสร้างธุรกิจใหม่ ด้วยวิธีคิดที่อาจไม่มีในตำรา

10 min read