ธเนศ วงศ์ยานนาวา : มหาวิทยาลัยไม่ใช่พระเจ้า “ถ้าคุณไม่ขวนขวาย…ก็จบ”

“มหาวิทยาลัยไม่ใช่พระเจ้า” ประโยคนี้คงจะไร้น้ำหนัก ถ้าไม่ได้ออกจากปาก ธเนศ วงศ์ยานนาวา อดีตอาจารย์ประจำที่สอนหนังสือมานานกว่า 33 ปี

5 min read

ความคิดทางสังคมและการเมืองไทยสมัยอยุธยา: โลกที่คิดว่าคุ้นเคย?

งานเสวนา ความคิดทางสังคมและการเมืองไทยสมัยอยุธยา: โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? ในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “โลกที่คิดว่าคุ้นเคย? : ความคิดทางการเมืองไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 – 2310″ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุม สค. 1-501 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมเสวนา: โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ สมเกียรติ วันทะนะ ธนาพล ลิ่มอภิชาต *ภายในงานมีหนังสืออาจารย์สมเกียรติจำหน่ายในราคาพิเศษ