คุยกับ ‘ปุ่น - นฤมล’ ผู้ก่อตั้ง Hillkoff บริษัทกาแฟในเชียงใหม่ที่เดินหน้าเพื่อความยั่งยืน  

คุยเรื่องความยั่งยืนของกาแฟไทยกับ ปุ่น - นฤมล ทักษอุดม อดีตนักวิจัยที่ปัจจุบันเป็นหัวเรือใหญ่ของ Hillkoff บริษัทกาแฟครบวงจรจากเชียงใหม่ 

5 min read