ชีวิตที่ยังไม่หมดไฟของลุงปลาทู

ชายวัย 63 ปีที่ผันตัวจากอาชีพพ่อค้าขายปลาทูมาเล่นดนตรีเปิดหมวกตามสถานที่ต่างๆ ได้เพียงขวบปี กำลังบอกผ่านเสียงเพลงของเขาว่า อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดของชีวิตก็ตาม 

9